top of page

Szybkie szkice "wirtualne"

W każde lub prawie każde niedzielne popołudnie biorę udział w spotkaniach na Zoomie organizowanych przez grupę na Facebooku o nazwie Virtual Sketch Leicester. Idea polega na stworzeniu za każdym razem szybkiego szkicu w ciągu godziny. Ma on pokazywać tylko istotne cechy wybranego miejsca. 


Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o mnie i o mojej twórczości, skontaktuj się ze mną pod adresem ikolbuszewska@gmail.com.

Szybkie, wirtualne szkice: Text
Szybkie, wirtualne szkice: Illustrations
bottom of page